İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

icra-takibine-itiraz-nasil-yapilir

İcra Takibine İtiraz

İcra takibine itiraz hakkı, borçlu kişinin borcunu herhangi bir şekilde ifa etmemesinin ardından gündeme gelen icra takibine yönelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmış haklar arasında yer almaktadır. Ancak söz konusu itiraz hakkı sadece belirli türdeki icra takipleri için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada icra takibine itiraz işlemlerinden önce icra takibinin tanımına ve türlerine bakılması gerekir.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, ilamlı ve ilamsız olarak iki türü olan ve borçlu bir kişinin söz konusu borcunu herhangi bir şekilde ifa etmemesinin ardından başlatılan yasal bir süreçtir. Bu süreci başlatma talebinde gerçek kişilerin ilgili mahkemelere başvurusu söz konusu olabildiği gibi kamu kuruluşları ve şirketler gibi tüzel kişilerin de talepleri de sürecin başlamasında etki sahibidir.

Kesinleşen icra takibine itiraz işlemleri yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi sadece belirli türden icra takibi söz konusu olduğunda gerçekleştirilebilinmektedir. Bu konuda ilgili kanunun hükümlerine göre ilamlı icra takiplerinde, borçlu durumundaki kişinin icra takibine itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak ilamsız icra takibi türünde durum farklı olup,  ilamsız icra takibi kendisine tebliğ edilen borçlunun 7 gün içerisinde söz konusu icra takibine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu itiraz işlemleri içi kişinin, belirtilen süre içerisinde icra dairesine başvuruda bulunması gerekmektedir. Kişinin yapacağı bu itiraz, ilamsız icra takibine itiraz dilekçesi ile yapıldığı gibi sözlü olarak da icra dairesine itiraz talebinde bulunduğunu belirtmesiyle gerçekleştirilebilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Yeri ve Usulü

İlamsız icra takibine yapılan itiraz işlemlerinde söz konusu 7 gün sürenin hesaplanmasında, borçlu kişinin kendisine gönderilen icra takibi belgesinin tebliğ edilme tarihi esas alınmaktadır. Dolayısıyla tebellüğ edilen tarihten itibaren belirlenen süre zarfında icra dairesine itiraz edilmesi gerekir. Ancak borçlu kişi kusuru olmaksızın bir engel nedeniyle bu süre zarfında icra takibine itiraz başvurusunda bulunamadıysa sonradan ilamsız icra takibine itiraz hakkına sahiptir.

Bununla birlikte ilamsız icra takiplerine yapılan itirazlarda borcun bir kısmına yönelik de itirazda bulunulabilir. Bu durumda borçlu kişinin söz konusu itiraz ettiği borcun belirlenen kısmını açıkça belirtmek zorundadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN