İcra Takibi Nasıl Durdurulur?

İcra Takibi Nasıl Durdurulur?

İcra Takibi Nasıl Durdurulur?
İcra takibi itirazı
yapıldıktan sonra, icra takibi durdurulmaktadır. Bunun için ilamın borçlu tarafından alınmasının ardından, icra takibinin çeşidine göre 7 veya 10 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

İcra Takibinde Borca İtiraz Türleri
Takip kararına itiraz
türleri ikiye ayrılmaktadır. Bu itiraz türleri, kısmi itiraz ve tam itiraz olarak adlandırılır.

  • Tam İtiraz: İcra takibiyle belirtilen borcun tamamına yapılan itiraz türüdür. Borçlu olan kişinin yazılı olarak beyan etmesi gerekmez. Tebliğ gelmesi durumunda, itiraz ediyorum demesi, borca itiraz için yeterlidir.
  • Kısmi İtiraz: İcra takibiyle belirtilen borcun sadece bir kısmına yapılan itiraz çeşididir. Burada borçlu tarafından geçerli bir sebep sunulması ve itiraz edilen kısmın açık bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Kesin olarak belirtilmeyen kısmi itirazlar gündeme alınmaz ve borçlu tarafından hiçbir itiraz yapılmamış gibi kabul edilir.

İcra Takibine Yapılacak İtirazın Özellikleri
İcra takibine karşı çıkmak
isteyen borçlunun, bilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar bilindiği takdirde, sorunsuz bir itiraz süreci gerçekleşir.

  • İcra takibi için yapılacak itiraz, takibin yürütüldüğü icra müdürlüklerine başvurarak gerçekleşir.
  • Ödeme tebliğinin borçlunun eline geçmesinin ardından, 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir.
  • İtiraz yazılı ya da sözlü beyanla gerçekleştirilebilir.
  • Geçerli bir sebep üzerine yapılan itiraz sebebiyle, takip kararı durdurulabilir. Haciz işlemleri ortadan kalkar.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN