Haczedilen Eşyamı Geri Alabilir Miyim?

Haczedilen Eşyamı Geri Alabilir Miyim?

İcra takibine neden olan borcunuzu ve icra masraflarını ödediğinizde haczedilen eşyanızı geri alabilirsiniz. Eşyanızın tutulduğu yediemin deposunun ücretini de sizin ödemeniz gerekir.

İcrada Neler Haczedilir

Eşyalara haciz konulması konusunda zaman geçtikçe daha modern düzenlemeler getirilmeye başlandı. İcra İflas Kanunu uyarınca artık evdeki her eşya haczedilemiyor.

Haczedilebilecek eşyaların neler olduğu ya da nelerin haczedilemeyeceği kanunda sayılmıştır. Evde bulunan eşyalar tekse artık haciz yapılamıyor. Ancak aynı eşyadan birden fazla varsa ya da söz konusu eşya kanunen haczi mümkün eşyalardansa haciz işlemi gerçekleşebiliyor.

İcrada nelerin haczedileceği icra müdürlükleri tarafından belirleniyor. Haciz işlemleri sırasında haczedilen eşyalara dair itirazda bulunmak da mümkün.

İcra Haczedilebilen Eşyalar

İcrada haczedilebilen eşyaların neler olduğu İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. Bu kanuna göre evde birden fazla bulunan eşyaların haczedilmesi mümkündür.

Lüks sayılan ve hemen paraya çevrilen eşyaların da haczi mümkündür. Ancak bu belirlemeler yapılırken icraya konu olan eşyalar değerlendirilmelidir.

Bazı evlerde birden fazla bulunan beyaz eşyaların sadece bir adet kalacak şekilde haczedilmesi mümkündür. Ayrıca lüks sayılan elektronik eşyaların ve ziynet eşyalarının da hacze kabil olduğu bilinmektedir. İcrada haczedilebilen eşyalar genel olarak bu şekilde sayılmaktadır.

İcrada Haczedilemeyen Mallar

İcraya konu olan bazı malların haczedilemeyeceği kanunda öngörülmüştür. Haczedilemeyen malların düzenlenmesinin mantığında, borçlunun hayatını idame ettirebilmesi için gereken paranın bırakılması yatmaktadır. Borçlunun maaşı, evindeki gerekli eşyaların, hayvanların, yemlerin, yakacakların haczedilememesi mantığı buradan çıkmaktadır. Haczedilemeyen mallar şu şekilde sayılabilir:

  • Borçlunun mesleği ile ilgili eşyalar,
  • Borçlu ve ailesinin 2 aylık yiyecek ve yakacakları,
  • Pek lüzumlu ev eşyaları,,
  • Borçlunun ve ailesinin geçimi için gerekli olan hayvanlar ve bu hayvanların yemleri,
  • Borçlu çiftçi ise tohumlar, aletler

Bu gibi malların haczedilemeyeceği İcra İflas Kanununda öngörülmüştür. Devlet mallarının da bazı istisnalar dışında haczedilemeyeceği kanunlarda belirtilmiştir.

Haczedilemeyecek Malların Belirlenmesi

İcra işlemi sonucunda borçlu borcunu ödemezse haciz işlemi başlayacaktır. Haciz sırasında hangi malların haczedileceğine icra müdürleri ve memurları karar vermektedir. Bu belirlemeler yapılırken kanuni dayanaklar esas alınır. Kanunen haczedilemeyecek malların başında kamu malları gelmektedir. Kamu mallarının bazı istinaslar dışında haczedilmesi mümkün değildir. Ayrıca bazı özel kanunlarda belirtilen malların da haczedilemeyeceği öngörülmüştür. Engelli aylıklarının, yardım ödeneklerinin, çiftçi mallarının haczedilememesinde kanuni dayanaklar yer almaktadır.

Eşyaların haczedilmesi sırasında usulüne uygun olmayan şekilde haciz işlemi gerçekleştirilirse, borçlunun itirazlarda bulunması mümkündür. Burada şikayet etme ve dava açma gibi haklar öngörülmüştür. Haciz işleminin maaşa yapılmasında da birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Kişi asgari ücretle, özel sektörde ya da kamu da çalışsa bile maaşının haczedilmesi mümkündür. Ancak maaşa konulacak hacizde birtakım sınırlamalar getirilmiştir.

Maaşa konulan hacizde dörtte birlik bir sınırlama vardır. Bu sınırın geçilmesi mümkün değildir. Eğer ki borçlu sınırın geçilmesine rıza gösteriyorsa durum değişir. İcra İflas Kanunu ve İş Kanunu uyarınca maaşlara haciz konulmasındaki sınır aşılamamaktadır. Maaşa konulan hacizlerde kişinin çalışan ya da emekli olunması da önemli değildir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN