Haciz İşlemi Nedir?

Haciz İşlemi Nedir?

İcra memurunun gözetiminde alacağın tahsili için yetecek miktarda eşyanın tespit edilerek haciz tutanağına yazılmasıdır. Alacaklının talebi olursa eşyalarınız evinizden alınarak yediemin depolarına götürülebilir veya size yediemin olarak bırakılabilir.

Haciz sırasında alacaklı veya vekili isterse hazır bulunabilir. Haciz işlemi sırasında icra memuru beyan ve taleplerinizi haciz zaptına yazmakla yükümlüdür. Haciz tutanağını dikkatle okuyunuz, okumadan imzalamayınız. Talepleriniz yazılmaz ise bu hususu yazarak zaptı imzalayabilir veya imzalamaktan çekinebilirsiniz.

Kefil Nasıl İcra Takibi Yapar?

Kefilin icra takibi başlatması için, rücu belgesi alması gerekmektedir. Daha sonrasında borçlu olan kişinin ikamet ettiği yerdeki mahkemeye başvurarak, icra talebini beyan etmesi gerekir. İcra takibi başlatmak isteyen kefilin, mahkemeler tarafından yönlendirileceği tevzi bürosuna gerek belgeleri beyan etmeli ve tevzi bürosu tarafından belirlenen harç ücretini yatırmalıdır.

Sonrasında tevzi bürosunun yönlendirdiği icra müdürlüğüne, gerekli belgeler teslim edilmelidir. Böylelikle kefilin rücu belgesine dayalı icra talebi, icra müdürlükleri tarafından işleme alınır ve borçlu hakkında ilamsız icra takibi başlatılır. Başlatılan icra takibi sonucunda, alacaklının aldığı rehinlerin bir kısmına kefil de halef sayılmaktadır.

İlamsız İcra Takibi İtiraz

İlamsız icra takibine karşı çıkmak isteyen borçlu, bunu 7 gün içerisinde gerçekleştirir. İlamlı icra takibinde borçluya icra emri, ilamsızda ise ödeme emri gönderilir. Borçlu ilamı aldığı andan itibaren, icra takibi başlatılmaktadır. İlamın alınmasından sonra, 7 gün içerisinde icra takibine itiraz çıkararak, takip sürecini durdurabilir.

İlamsız icra takibi dilekçesiyle, borçlu tarafından durdurulan icra süreci, alacaklı vesilesiyle mahkemeye taşınır. Dava süresince, alacaklı tarafından borç kanıtlanmak zorundadır. Borçlu olan kişi, mahkeme süresince borcun bir kısmını ya da tamamını reddetme hakkına sahiptir. Borç, alacaklı tarafından kanıtlandıktan sonra, mahkeme nihai karara varır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN