Banka Dava Avukatı

Banka Dava Avukatı

Banka Dava Avukatı. Banka Hukuku denilen hukuk alanı, özellikle son yıllarda Türkiye’de etkisini ve yaygınlığını artırmaktadır. Kredilere yoğun talepte bulunulan dönemlerde, bankalar açısından hukuki uyuşmazlıkların da en sık doğduğu dönem olacaktır. Bankalar açısından doğan hukuki uyuşmazlıklarda, bankaların hukuk departmanlarında görevli kişilerin davalarla ilgilendiği görülecektir. Bankalarla ilgili hukuki uyuşmazlıkların ayrıntısı Bankacılık Mevzuatında düzenlenmiştir. Bu mevzuat her geçen gün değişmektedir. Gerçekleşen değişikliklerden haberdar olmak ve dava sürecini iyi yönetmek önemli olacaktır.

Türkiye’de Banka Avukatlığı:

Banka avukatlığının etkisi, Türkiye’de son yıllarda daha fazla görülmeye başlamıştır. Özellikle Bankacılık mevzuatında gerçekleşen yenilikler sebebiyle, bu dava tiplerine daha sık rastlanmaya başlanmıştır. Bankacılık sektörünün gelişiminde sadece milli bankalar değil, yabancı bankaların bulunması da mümkündür. Türkiye’de de bu durum söz konusudur. Yabancı ortaklıkların Türkiye bankacılık sektörüne adım atmasıyla beraber, yabancı sermaye girişi de banka sektöründe gerçekleşmiştir. Yabancılar Hukuku ile Bankacılık Hukukunun uygulanması burada titizlikle gerçekleştirilmelidir.

Bankacılık Hukuku:

Bankacılık Hukuku, Osmanlı İmparatorluğu döneminin son zamanlarından başlayarak günümüze kadar gelişen bir hukuktur. Bankaların rolü sadece birey üzerinde değil, devlet üzerinde de önemlidir. Bankalar önemli ticari merkezlerdir ve bazı bankaların Kamu İktisadi Teşebbüsü niteliğinde olduğu bilinmektedir. Bankacılık Hukukunun gelişiminde değişik kanunlar rol oynamıştır. Ancak şu anda yürürlükte olan ve kullanılan kanun 2005 yılında çıkmış olsan 5411 sayılı Bankacılık Kanunudur. Bankacılık Hukukuna dair hemen hemen tüm işlemler, bu kanun ışığında gerçekleştirilir.

Bankacılık Ve Finans Hukukunda Uyuşmazlıklar:

Bankacılık Hukuku, Finans Hukuku ile birlikte anılmaktadır. Bu iki hukuk alanı, birçok hukuki uyuşmazlığın çözümünde başvurulan hukuki dayanak görevi görmektedir. Bankacılık ve Finans Hukukunun başlıca konuları şu şekilde sıralanabilir:

  1. İpotekli veya teminatlı işlerden doğan davaların takibi
  2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına giren hukuki işlemler
  3. Kredi sözleşmelerinin hazırlanması
  4. Kredi sözleşmelerinin görüşülmesi
  5. Bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlerinin yapılması
  6. Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  7. Türkiye’de ya da yurt ışında ilk kez şube açacak bir bankanın hukuki işlemleri
  8. Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların ve işlemlerin yürütülmesi

Bankacılık Hukukunun genel problemleri bu şekildedir ve banka avukatının işleri de genellikle bunlar olacaktır. Bankacılık Hukukuna dayanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, alanında yetkin bir avukatın tercih edilmesi ve işlemlerin usulüne uygun olarak sürdürülmesi önemlidir. Bankacılık Kanunu çerçevesinde, banka yöneticisinin ve çalışanlarının da işlemlerine yer vermiştir. Nelerin yetki alanı içerisinde olduğu nelerin olmadığı bu Kanunda ayrıntısıyla düzenlenmektedir. Ayrıca yöneticilere ve çalışanlara yönelik yaptırımları da bu Kanunda bulmak mümkündür. Ancak buradaki yaptırımların Türk Ticaret Kanunundaki yaptırımların aksine daha ağır ve ayrıntılı olarak işlediğini söylemek mümkündür.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN